ODPRTI ZA INOVACIJE

Startup program Pošte Slovenije

OMOGOČAMO

delovanje in uporabo največje fizične in informacijske infrastrukture, kot edinstvenega okolja za razvoj in testiranje novih storitev in rešitev

Fizična infrastruktura

 • Sodoben vozni park
 • Optimalno upravljanje procesov
 • Dnevna in nočna distribucija
 • Pakiranje in skladiščna logistika
 • Carinske storitve
 • Pretovorne storitve
 • Cestni in zračni transport
 • Zbirni transport

Informacijska infrastruktura

 • Najsodobnejši podatkovni centri
 • Oblačne storitve (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Različne platforme
 • E-substitucija (e-vročanje, digitalizacija, e-arhiviranje)
 • Varnostne storitve
 • Najem strojne in programske opreme
 • Plačilo po porabi in skladno z rastjo

zaposlenih na poštah

kosov IT opreme

prevoznih sredstev

komunikacijskih vozlišč

poštnih okenc

km komunikacijskih povezav

mio storitev/leto

fizičnih/virtualnih strežnikov

IŠČEMO

ambiciozne domače in tuje startup ekipe in podjetja za razvoj inovativnih rešitev in storitev na ključnih strateških področjih Skupine Pošte Slovenije

PODROČJA INOVIRANJA

 • Novi poslovni modeli
 • Nove in disruptivne tehnologije
 • Izboljšanje uporabniške izkušnje
 • Delitvena ekonomija
 • Big Data, IoT, M2M, umetna inteligenca
 • Digitalna transformacija

Optimizacija dostave

Iščemo inovacije na področju optimizacije prevzema (first mile) in dostave (last mile) paketnih pošiljk ter alternativnih oblik dostave, pristopov k poslovanju in izvajanju procesov (npr. samovozeča vozila, crowdsourcing itd.).

.

Pametna logistika

Iščemo inovacije na področju pametne in trajnostne logistike s poudarkom na inovativnih logističnih rešitvah, ki predstavljajo uvajanje tehnologij umetne inteligence v obstoječe in potencialne nove logistične ter poštne storitve, s ciljem pohitritve, avtomatizacije, zmanjševanja stroškov, izboljšanja uporabniške izkušnje itd.

E-poslovanje

Iščemo inovacije na področju sodobnih informacijskih rešitev, ki se nanašajo predvsem na e-poslovanje in vključujejo nove tehnologije (npr. blockchain) in nove poslovne modele ter so zasnovane po načelih digitalne transformacije.

PONUJAMO

naše znanje, infrastrukturo in druge resurse kot edinstveno okolje za namen raziskovalne, razvojne in inovativne dejavnosti, ob hkratnem financiranju zaznanih in preverjenih inovativnih potencialov

Znanje in povezave

Ponujamo dostop do domenskega znanja iz področja logistike, dostave in informacijskih tehnologij kot tudi možnost lokalnega in globalnega povezovanja s strokovnimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi deležniki (npr. poštni operaterji, IT ponudniki, univerze, raziskovalne inštitucije itd.).

Fizična infrastruktura

Ponujamo možnost izvajanja razvojnih, raziskovalnih in inovativnih aktivnosti na obsežni fizični infrastrukturi, ki vključuje vozni park z raznovrstnimi vozili, logistične centre, mrežo pošt po Sloveniji, vsakodnevno osebno prisotnost na naslovu skoraj vseh slovenskih gospodinjstev itd.

Informacijska infrastruktura

Ponujamo možnost uporabe informacijske infrastrukture z največjim virtualiziranim okoljem v Sloveniji, sodobnimi podatkovnimi centri in raznovrstnimi platformami… vse za potrebe razvoja, testiranja in implementacije digitalnih rešitev in storitev.

Investicije in financiranje

Ponujamo možnost uporabe informacijske infrastrukture z največjim virtualiziranim okoljem v Sloveniji, sodobnimi podatkovnimi centri in raznovrstnimi platformami… vse za potrebe razvoja, testiranja in implementacije digitalnih rešitev in storitev.

AKTUALNO

NOVICE, ČLANKI, DOGODKI….

iz POSTARTUP in startup scene

Pošta Slovenije na PODIM-u 2018

Start-upi, bi testirali svoje rešitve na največji fizični in virtualni infrastrukturi v državi? Optimizacija dostave poštnih pošiljk, pametna in trajnostna logistika, e-poslovanje in sodobne informacijske storitve – vse to so prednostna področja, na katerih bo Pošta...

Pošta Slovenije podpisala pismo o nameri z Locodels

MARIBOR, 15. maj 2018 – Pošta Slovenije in start-up podjetje Locodels Hrvaška sta na konferenci Podim, ki se je udeležujejo najobetavnejša start-up podjetja iz Jadranske regije in zahodnega Balkana, investitorji iz vsega sveta ter predstavniki velikih...

EKIPA

POSTARTUP Skupine Pošta Slovenije, ki vključuje strokovno usposobljene posameznike za različna področja in za delo s startupi je pripravljena na sodelovanje

Skupina Pošta Slovenije

Sledite nam

Pin It on Pinterest

Share This