Start-upi, bi testirali svoje rešitve na največji fizični in virtualni infrastrukturi v državi?

Optimizacija dostave poštnih pošiljk, pametna in trajnostna logistika, e-poslovanje in sodobne informacijske storitve – vse to so prednostna področja, na katerih bo Pošta Slovenije sistematično iskala strateške povezave s start-upi. Kot pravi Iztok Renčelj, direktor področja prodaje in razvoja informacijskih storitev v največjem ponudniku poštnih storitev in enem največjih ponudnikov kurirskih ter informacijskih storitev v Sloveniji, start-upom, s katerimi se dogovorijo za sodelovanje, po novem zagotavljajo tudi investicijo oz. denarna sredstva. Za najbolj ambiciozne ekipe pa je verjetno neprecenljivo dejstvo, da jim Pošta Slovenije, poleg podpore pri globalnem trženju, dostopa do domenskih znanj in poslovnega mentoriranja, lahko zagotovi tudi dostop do svoje mreže 500 poštnih poslovalnic s skoraj 2.500 pismonoši, 1.600 zaposlenimi na poštnih okencih ter 1.200 vozili. Podjetje, ki je dejansko izgradilo največjo fizično in virtualno infrastrukturo v Sloveniji, torej start-upom zagotavlja ultimativno okolje za razvoj in testiranje novih storitev!

Lani so vas na PODIMU zanimale predvsem rešitve za »first and last mile« pri prevzemu in dostavi poštnih pošiljk. So se iskana področja za sodelovanje s start-upi letos kaj spremenila? 
Drži. Lani smo iskali predvsem rešitve na področju paketne dostave, ki bi izboljšale uporabniško izkušnjo na segmentu “first and last mile” dostave. Letos pa smo v skladu z našim strateškim razvojnim programom sicer še vedno usmerjeni na področja paketne dostave, dodajamo pa še področja logističnih storitev oz. pametne logistike, e-poslovanja in informacijskih storitev.

Kako pri vas na omenjena področja posega blockchain tehnologija, ki se kot rdeča nit kaže pri vseh naših letošnjih korporativnih partnerjih?
Glede na trende in napovedi pričakujemo, da bo imela blockchain tehnologija največji vpliv ravno na teh omenjenih področjih. Zato se bodo v prihodnosti razvijali čisto novi poslovni modeli, ki bodo imeli vpliv na večjo transparentnost poslovanja, znatno izboljšanje uporabniške izkušnje in znižanje cen storitev.

Nam lahko za področja, ki vas zanimajo, naštejete primere uporabe, da si lahko posamezniki in ekipe, ki letos prihajajo na PODIM, lažje predstavljajo, kakšne rešitve so za vas lahko zanimive? 
Na področju mobilnosti iščemo inovacije, s katerimi bi lahko optimizirali dostavo, predvsem v mestih. Poudarek dajemo trajnostni logistiki – na primer električnim vozilom vseh vrst, polnilnicam s sistemom rezervacij, samovozečim vozilom za optimizacijo dela v poslovno logističnih centrih, souporabi vozil, optimizaciji voznega parka in podobno. Oziramo se za novimi idejami in rešitvami na področju 3D tiskanja, povezanega s poštnim poslovanjem, medicino ipd. Prav tako je področje e-storitev za nas izrednega pomena, saj na naši sodobni IT infrastrukturi lahko podpremo najrazličnejše storitve, ki jih trg potrebuje.

Kot eden ključnih razlogov za sodelovanje velikih podjetij s start-upi se kaže tudi potreba po zagotavljanju trajne rasti prihodkov. Kako na ta izziv gledate v Pošti Slovenije?
Danes se večina uveljavljenih podjetij zaveda, da bodo v prihodnosti lahko rasla tudi ob pomoči sodelovanja s start-upi. To zavedanje je sprožilo zunanje okolje, ki se v zadnjih letih zelo hitro spreminja ter v zelo kratkih časovnih obdobjih generira nove tehnologije, ki posledično razvijajo popolnoma nove storitve, zasnovane na naprednih poslovnih modelih. Vsega razvoja korporacije ne morejo obvladati same, zato se na več različnih načinov povezujejo z zunanjimi start-up oz. razvojnimi ekipami, katerih preverjene produkte in storitve lahko postopoma vključujejo v svoje redno poslovanje.

Uporabili ste besedo postopoma … Kateri so po vaše največji izzivi, s katerimi se velika podjetja soočajo pri uvajanju novosti?
Uveljavljena podjetja so načeloma zelo dobra pri izvajanju obstoječih storitev. Težave nastopijo pri razvoju in vpeljavi novih inovativnih storitev, kjer se pojavi strah pred novitetami in prepočasnim vpeljevanjem sprememb poslovanja. Tveganja so lahko tudi v zunanjem okolju, ki včasih počasi sprejema inovativne storitve. Zato lahko prehitra in preobsežna uvedba inovativnih storitev povzroči nepričakovana poslovna tveganja, kot primer nam lahko služi podjetje UBER.

Kako konkretno boste ta tveganja naslovili v Pošti Slovenije?
Da bi uspešno obvladali vse zgoraj navedene izzive, smo v Pošti Slovenije vzpostavili POSTARTUP ekipo, ki smo jo najprej ustrezno usposobili za delovanje s start-upi, ki v mnogih pogledih delujejo po drugačnih metodah kot uveljavljena podjetja. Zadali smo si tudi jasne cilje. Tako skušamo vzpostaviti učinkovit ekosistem, ki bo omogočal hiter nadaljnji razvoj start-upom, nam pa rast poslovanja. Pošta Slovenije intenzivno vlaga v razvoj in del tega razvoja lahko nadzorovano izvajajo tudi zunanje ekipe. Hkrati pa razpolaga s številnimi viri, ki so začetnim ekipam povsem nedosegljivi – denimo zaupanje, tržne poti, podporne storitve in procesi, določene tehnologije, tudi denar. Zato se povezujemo z uspešnimi raziskovalnimi ustanovami in skupinami doma ter po svetu, gradimo celovit ekosistem inovativnih praks in produktov, se povezujemo s start-upi ter domačemu znanju skušamo ponujati celostno in globalno podporo.

Kako pa sicer iščete start-upe, ki so primerni za sodelovanje z vami? 
Letos smo se poleg aktivnosti v sklopu konference PODIM prvič podali tudi v spoznavanje start-upov, ki jih podpira Slovenski podjetniški sklad.  Aktivno sodelujemo z drugimi slovenskimi velikimi podjetji, ki tudi iščejo priložnosti v start-up svetu. Poskušamo biti zanesljiv in stabilen partner Iniciativi Start:up Slovenija in skupnosti Start:up Maribor, kjer nam prav tako pomagajo pri vzpostavljanju stikov s start-upi, pa tudi ocenjevanju potencialov in izobraževanju. Naš cilj je, da letos obdelamo 20-krat več priložnosti neposredno na trgu, ne na papirju. Poleg tega bomo zelo kmalu lansirali spletno stran, ki bo služila kot stičišče med Pošto Slovenije in start-upi.

Kaj pa ponujate start-up ekipam? Kako zagotavljate privlačnost Pošte Slovenije kot njihovega potencialnega strateškega partnerja? Ali bodo po novem pri vas možne tudi neposredne finančne naložbe v start-upe? 
Ambicije dobrih start-up ekip lahko podpremo s svojim velikim poligonom za testiranje, domenskimi strokovnjaki, poslovnim mentoriranjem in tudi denarjem. S svojo fizično mrežo, ki jo sestavlja okoli 500 fizičnih poštnih lokacij, skoraj 2.500 pismonoš, 1.600 zaposlenih na poštnih okencih ter 1.200 vozil, predstavljamo edinstveno okolje za razvoj in testiranje novih storitev. Pet dni v tednu smo dejansko fizično na vseh domovih v državi! Prek mreže PostEurop in Universal Postal Union pa lahko zagotovimo tudi globalno skalabilnost obetavnih produktov in storitev!

Pošta Slovenije je do sedaj v svoje poslovanje uspešno integrirala različne startupe. Nam lahko malo podrobneje opišete, za kakšne projekte gre?
Že pred leti smo začeli poslovno sodelovati s takrat start-up podjetjem Poštar d.o.o., ki je razvilo napredno storitev elektronskega vročanja dokumentov. Danes omenjeno storitev Pošta Slovenije trži pod blagovno znamko PostAR, podjetje Poštar d.o.o. pa skrbi za tehnološki razvoj storitve. Kljub začetnim težavam v zadnjem letu zaznavamo veliko povpraševanje po naprednih storitvah elektronskega vročanja dokumentov, predvsem zato, ker je veliko podjetji v fazi vpeljevanja brezpapirnega poslovanja. Tako je storitev elektronskega vročanja eden osnovnih gradnikov uvedbe brezpapirnega poslovanja, ki jih Pošta Slovenije s storitvami hčerinskih podjetji EPPS in APS+ ponuja na področju elektronskega poslovanja. Lani smo v skupino uspešno vključili tudi storitev za 3D printanje, zato lahko ponujamo najkakovostnejše storitve 3D tiska za različne segmente – industrijo, medicino in druge …

Kaj pa projekti, pri katerih sodelujete s prej omenjenimi raziskovalnimi ustanovami?
Pošta Slovenije je že pred leti pričela sodelovati z Institutom Jožef Stefan, predvsem z Laboratorijem za umetno inteligenco ter Centrom za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na področju razvoja in uvajanja tehnologij umetne inteligence v obstoječe in potencialne nove poštne storitve. Tako skupaj s partnerji iniciative Opening Up Slovenija, ki jo je vzpodbudil IJS, sodelujemo pri izgradnji podpornega sistema za odprto izobraževanje. Septembra lani smo skupaj z IJS in MIZS uspešno pridobili prvi H2020 projekt za avtomatsko nabiranje, procesiranje in prevajanje odprtih izobraževalnih virov X5GON v skupni vrednosti treh milijonov evrov. Tako dejansko postavljamo osnovno globalno infrastrukturo za odpiranje izobraževanja, sodelujemo z UNESCO in konkuriramo globalnim igralcem, kot sta Amazon in Microsoft.

Aktivni ste tudi na projektih, ki uvajajo inovacije na raven državne uprave …
Da. Drugi sklop sodelovanja z IJS teče na integraciji inovativnih storitev za podporo državne uprave, ki temeljijo na obvladovanju velikih količin podatkov, prediktivni analitiki, načrtovanju in optimizacijah. Pošta Slovenije ima namreč sklenjene dogovore s partnerskimi poštami po svetu, je aktivni partner v Evropskem združenju pošt PostEurop ter globalnem Universal Postal Union, kar nam bistveno olajša prodor na globalno tržišče.

Na področje transporta in logistike s pospešenim tempom prihaja tudi umetna inteligenca. Ali oz. kako jo morda že vključujete v poslovanje Pošte Slovenije?
Za zdaj gre za tretji segment našega sodelovanja z IJS, in sicer za uvajanje umetne inteligence v transportne in logistične storitve. IJS že vrsto let uspešno sodeluje na EU razvojnih projektih s področja logistike, kjer so razvili vrsto storitev od napovedovanja stanja prometa, optimizacije multimodalnih logističnih poti do popolnoma novih konceptov in rešitev kognitivne logistike. Tako smo januarja letos skupaj z IJS pridobili že drugi H2020 projekt CogLo oz. COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative networks v skupni vrednosti pet milijonov evrov. Gre za projekt , ki bo razvijal metode kognitivne logistike oz. inteligentne pakete, ki bodo sami izbirali, se dogovarjali in plačevali stroške transporta s ciljem pohitritve in avtomatizacije transporta, zmanjševanjem stroškov ter izgradnje integriranega transportnega informacijskega sistema med poštami Evrope. Zato smo k sodelovanju pritegnili še hrvaško in grško pošto ter Evropsko združenje pošt PostEurop, projekt pa se bo začel predvidoma letos junija.

Za nagrado Slovenski start-up leta, ki jo tradicionalno podeljujemo na PODIMU, ste na Pošti Slovenije letos nominirali podjetje Event registry. Zakaj?
Vsi zgoraj omenjeni razvojni projekti se razvijajo na oblačni platformi Pošte Slovenije. Na takšen način Pošta Slovenije krepi vlogo naprednega infrastrukturnega ponudnika na področju podatkovnih centrov in oblačnih storitev. S tem namenom smo pričeli sodelovati tudi s start-up podjetjem Event Registry, tako da se danes že večina njihovih storitev izvaja na oblačni infrastrukturi Pošte Slovenije. Odlično poslovno sodelovanje in inovacijska naprednost storitev Event registry pa so bili glavni vzrok naše nominacije.

Kako bi strnili vaša konkretna pričakovanja in kakšno je vaše ključno sporočilo, ki ga želite prenesti start-upom, ki letos prihajajo na PODIM konferenco?
Predstaviti želimo ambicije in aktivnosti Pošte Slovenije glede odprtega inoviranja. Navezati hočemo stike in vzpostaviti sodelovanje z vsaj desetimi domensko primernimi in kompetentnimi start-up ekipami. In seveda izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci in gosti iz tujine ter spoznati specifična znanja in orodja za lažje in bolj učinkovito inoviranje. Start-upi, postanite torej del naše POSTARTUP ekipe in razvijajte ter testirajte svoje storitve na največji fizični in informacijski infrastrukturi v državi!

Skupina Pošta Slovenije

Sledite nam

Klepet

Pin It on Pinterest

Share This